تا ساعاتی دیگر بروزرسانی تمامی نسخه های سامانه یکپارچه مجازی ساز AutoVM منتشر خواهد شد.

  • امکان بررسی وضعیت سرور در سامانه AutoVM  و گزارش در صورت بروز هر گونه خطا
  • رفع ابهام در نحوه افزودن DataStore

 

و همچنین در روز های آتی، در بروزرسانی نسخه های آزمایشی (Testing)  و همینطور نسخه ناپایدار (Stabel)، قابلیت شناسایی خودکار DataStore در سامانه منتشر خواهد شد.