با توجه به انتشار نسخه ۷ توزیع سنتوس، در صورت تمایل جهت ایجاد تمپلیت سازگار با سامانه AutoVM بصورت روش ذکر شده اقدام نمایید:

۱- جهت شروع یک ماشین مجازی ایجاد کرده و هارد را به صورت Thin provision  و مقدار آن حداکثر الی ۲۰ گیگابایت  قرار دهید.

۲- سپس کارت شبکه ماشین مجازی را حذف کرده و سیستم عامل را نصب نمایید. (در هنگام نصب سیستم عامل، تنها یک عبارت برای رمز عبور کاربر root قرار داده و از ایجاد کاربر دیگری، خودداری نمایید)

۳- در انتها ماشین مجازی را خاموش نموده و به مدیریت پنل به بخش Operation System مراجعه کرده و مطابق زیر، توزیع جدید را اضافه کنید:

Name: centos 7 64
نام ماشین مجازی در مجازی ساز :Type
Operation System: centos 7 64 Bit
Username: root
رمز عبور ماشین مجازی :Password